องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2559  เนื่องจาเล็งเห็นความสำคัญกับเด็กและเยาวชนในตำบล ซึ่งภายในงานจัดกิจกรรมมากมาย พร้อมแจกของรางวัล และมอบของใช้ที่จำเป็นให้แก่สถานศึกษาในแต่ละแห่งอีกด้วย