วันที่ 29 พ.ค.63 ณ ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม ท่านรองโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะ มอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง โดยท่านนายกพิรุณ ทมเจริญ ให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงยังชีพ