วันที่ 19 เมษายน2564 นายพิรุณ ทมเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย