อดีตเมื่อ พ.ศ. 2460 นายไต คำแก้ว พร้อมด้วยพรรคพวกอีก 6 ครอบครัว ได้อพยพมาจากบ้านหัวนาแหลมและบ้านนาน้ำท่วม ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณสี่แยกบ้านโคกงามในปัจจุบันนี้ (สี่แยกเข้านาเจียง) โดยเห็นว่าบริเวณนี้เป็นทางผ่านมากมายจากอำเภอด่านซ้ายไปจังหวัดเลยและรอบๆ ที่ตั้งบ้านก็เป็นเนินมีต้นไม้ชาดไม้เต็งไม้รังขึ้นอยู่มากมายงดงามมากขึ้นได้ให้ชื่อบ้านเมื่อแรกตั้งว่า “บ้านโคกไม้งาม” ชื่อนี้ได้ใช้มาจนถึง พ.ศ. 2547 โดย นายเถียร นครวาจา ได้ย้ายมาเป็นนายอำเภอด่านซ้ายท่านนายอำเภอเห็นว่า โคกไม้งามนั้นไม่สมชื่อ เพราะไม้ได้ถูกทางโรงเลื่อยและชาวบ้านได้ตัดโค่น ลากไปเลื่อยขายกันเกือบหมดแล้ว ควรตัดคำวาไม้ออกเสียเหลือเพียงบ้านโคกงามก็เหมาะสมแล้ว ดังนี้ชาวบ้านจึงได้ใช้ “โคกงาม” มาจนถึงทุกวันนี้