องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม

ที่อยู่ : เลขที่ 242 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
โทรศัพท์ : 042-870-675
โทรสาร : 042-870-675
Web Site : www.khok-ngam.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/khokngam.ect
E-mail : khokngam@khok-ngam.go.th

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม

โทรศัพท์ผู้บริหาร

นายพิรุณ  ทมเจริญ    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เบอร์โทร  092-7973432

นายสกุล  โสประดิษฐ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทร  081-0612605

นายวิเชียร  คำแก้ว     รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เบอร์โทร  093-3988294